Concept Watertafel
Voor de start in juli 2020
Situatie oktober 2020
Concept schets

Watertafel in Middelbeers

IDEEN EN OPDRACHT
Het verhaal van de Watertafel in Middelbeers begint in september 2017 als het IDM (Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers) de uitgewerkte plannen presenteert voor een herinrichting van het dorpshart in Middelbeers. Het centrum oogt, volgens de bewoners, tamelijk treurig, met leegstaande panden en een, zoals zij het zelf noemen, ‘Spartaanse aankleding’. De plannen werden enthousiast ontvangen en breed gedragen, o.a. door de Heemkundekring. Het Doornboomplein moet weer de ‘huiskamer’ van het dorp worden, dat was de eindconclusie … en opdracht!

PLAN
Met deze gedachte is Advies- en ontwerpbureau BRO begonnen met een ontwerp voor herinrichting. Een belangrijk onderdeel hierbij was om het verhaal van ‘De Beerze’ te laten zien. Een verhaal over de geschiedenis van de betrokken dorpen en de verbondenheid met het water, de Grote en de Kleine Beerze! Dit draagt dan ook bij aan de herkenbaarheid en het belang van het water in die omgeving.

KLIMAATBESTENDIG
En daar komt nóg iets bij. Tegelijk met de herinrichting werd ook een plan gemaakt om de klimaatbestendigheid van het dorpshart te verbeteren. Daarmee hoefde de straat maar één keer open. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het rioolwater door een nieuw gescheiden waterafvoersysteem dat het water beter opvangt en efficiënter (her)gebruikt. De kans op overlast bij hevige regenval wordt daarmee teruggedrongen en het levert een bijdrage aan de droogtebestrijding. Een prettige bijkomstigheid is dat het geheel financieel wordt ondersteund met een Europese subsidie om dit te kunnen bekostigen.

UITVOERING/EXPERTISE VAN NICO VAN EETEN
Samen met aannemer Rots Maatwerk is dit het punt waarop ook Erfgoed Beleving Nico van Eeten in beeld komt. Het levende geheel ondersteunt een intense beleving van dit mooie verhaal. Maar een mooi verhaal moet ook verteld worden. Erfgoed Beleving Nico van Eeten zorgt, naast restauratie en volledige installatie (en onderhoud) van pomp en watervoorziening, ook voor een mooie en duurzame luisterzuil. We maken dit mogelijk door gebruik te maken van handmatig opgewekte energie te combineren met moderne elektronica.

RESULTAAT
Wat we links bovenaan zien: Rondom de dorpspomp is een natuurstenen plateau gecreëerd waarop je de drie dorpen ziet en de loop van de Grote en de Kleine Beerze. Het water van de beken stroomt over het plateau en in de randen is het “Beerse volkslied” zichtbaar. Door het verse drinkwater uit de pomp en het regenwater te hergebruiken voor circulair, schoon stromend water zorgt dit ook voor duurzaamheid. Bij overschot wordt het water weer gefilterd en bij langdurige droogte incidenteel aangevuld met drinkwater.

PLANNING
We zijn inmiddels begonnen met de bouw van deze mooie watertafel en verwachten in oktober dit mooie project te kunnen opleveren. We houden u (ook via Facebook) op de hoogte van de werkzaamheden en de vorderingen van dit mooie project. Bekijk hier het FILMPJE van de situatie in oktober 2020, hij is bijna klaar!